เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

011

นายพิศิษฐ์ หัสดี
ประธานสภาเทศบาล
สายด่วน : 09-6940-1951
 

011

นางบุญฮอง ยวดยาน
รองประธานสภาเทศบาล
สายด่วน : 09-8214-7116

 

025

นายอนันต์ อนุยาง
เลขานุการสภาเทศบาล
สายด่วน : 09-8595-5637

011

นายคำเฮง ธุนันทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 08-8560-4206

011

นายสุรศักดิ์ ชาติโสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 08-4777-6578

011

นายจันทจร ยางศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 08-6075-8280

011

นางบัวคำ ยางขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 08-5685-7199

011

นายนรินทร์ คำภูมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 08-1769-5277

011

น.ส.ภคพร เหล่าโสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 09-8775-9035

011

นายสมชัย โสดเสียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 08-7028-4249

011

นายยศธร ศรีหาพล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 09-6642-8069

011

นายประจักษ์ สวนสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 09-3532-2904

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster