เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

025

นางจรัญญา แซมโพธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน :090-8965899
 

025

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

025

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

025

ตำแหน่งว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

025

น.ส.สรัญญา ผาระสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

025

น.ส.จิราพร ยางขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

025

น.ส.เนตรนภา เจริญตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

025

น.ส.ภัควลัญชญ์ มหาวัชรโภคิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster