เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

P01 5.png

นางสาวรัตติกาล ทองเกลี้ยง
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด
สายด่วน : 094-5198919

 


 


 

 

P01 5.png

 นายคุณากรณ์ กอเดช
 รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด
สายด่วน : 062-5154226
 

P01 5.png

นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 098-9952359

025

นางจรัญญา แซมโพธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน :090-8965899

P01 5.png

นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 082-1105545

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster