เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

P01 5.png

นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 082-1105545
 
 

011

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
 

011

นายเจษฎา สุระคาย
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน

011

นายวีระชน  รอดชมพู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

011

นายเผ่าพงษ์ ชุมศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

011

น.ส.พิชชานันท์ ชนะสงคราม
คนงานทั่วไป(ประปา)

011

นายไพรัตน์ วระคัน
คนงานทั่วไป(ประปา)

011

ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป(ประปา)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster