เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 18 ต.ค. 2565 ทีมงานกองช่าง/งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านยวด ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายทางบ้านยวด-บ้านนามั่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลของนายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด
S 11624522

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster