เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม
เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต โดยมีพระครูวิบูลย์พุทธิธำรง เจ้าคณะอำเภอสร้างคอม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ สจ.เขตอำเภอสร้างคอม นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านยวดและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ วัดไชยพรบ้านชาด หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
S 15458339

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster