เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

     วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านยวด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลบ้านยวด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
S 15458339

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster