เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

     วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานเปิดโครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้สูงอายุในตำบลบ้านยวด เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านยวด เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน ข้าราขการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านยวดเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังตอบแทนบุญคุณ เห็นคุณค่า และให้ความสำคัญใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบล มีความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
S 15458339

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster