เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 8 กันยายน 2565 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลบ้านยวด
ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ประจำเดือนกันยายน 2565 ภายในพื้นที่ตำบลบ้านยวดทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยมีนายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด พร้อมด้วยสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านยวด
ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้มารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย
LINE ALBUM 2565 2


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster