เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านยวด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวด ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันและรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลบ้านยวด เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก
11126

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster