เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ สจ.อำเภอสร้างคอม เป็นประธานในงานทำบุญตักบาตรวันพระเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านยวด ประจำปี 2565 ณ วัดป่าอัมพวันวราราม บ้านชาด ม.5 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
โดยมี นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และม.6 ชมรมผู้สูงอายุ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญในครั้งนี้

S 2203697

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster