เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 29 ตุลาคม 2565
นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้นำชุมชน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านยวด
ได้จัดทำโครงการเยาวชนจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาสังคม และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม
S 17235990

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster