เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 65 เทศบาลตำบลบ้านยวด
ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีอำเภอสร้างคอมและเฉลิมฉลองครบรอบ 47 ปีอำเภอสร้างคอมปี 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด

วันนี้ เวลา 13.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด/คณะผู้บริหารเทศบาล/ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด/
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-6/ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยวด /และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของอำเภอสร้างคอมและเฉลิมฉลองครบรอบ 47 ปี อำเภอสร้างคอมปี 2565
ในระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 โดยตำบลบ้านยวดได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ในวันพุธที่ 21(รอบแรก) และวันเสาร์ที่ 24 (รอบตัดสิน)

ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ซึ่งจะมีการประชุมหายรือถึงแนวทางปฏิบัติอีกครั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 65
7330 Copy

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster