เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

    วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. โดย นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ รพ.สต.บ้านยวด อสม. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านยวด ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่ายให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านยวด ตาม "โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่ายสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566" โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านยวด
S 15458339

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster