เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

  วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ครู นักเรียน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านยวด นำโดยท่านนายกทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวดพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาฯ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
S 15458339

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster