เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

“พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านยวด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย นายทองคูณยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านยวด เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด
S 15458339

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster