เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านยวด ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดป่าหนองโน นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีคณะครู/นักเรียนจากโรงเรียนบ้านยวด ,คณะครู/นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง, รพสต.ตำบลบ้านยวด ,อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ,พนักงานเทศบาล ‘พนักงานจ้างเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านยวด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 🌱🌱
S 15458339

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster